غلامرضا حمیدی غلامرضا حمیدی هموند از يكشنبه 25 آذر 1386توریسم، جاده ای سبز به سوی توسعه پایدار Tourism: the Green Road to Constant Development من در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری درس خوندم و پژوهش میکنم. I am researcher of cultural heritage & tourism.
غار هوتوغار هوتو در 7 کیلومتری غرب بخش مرکزی شهرستان بهشهر قرار دارد. اهمیت این غار به پیشینه تاریخی آن باز می گردد. تاریخ سکونت در این غار مربوط به دوران فر...14 سال پیش
1 نتیجه