منصور غفارزادهعضویت از دوشنبه 27 آذر 1391کارشناس ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستائی فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد ، موضوع : پایان نامه : نقش گردشگری روستایی در ایجاد فرصت های شغلی مطالعه موردی : مطالعه موردی دهستان خاله سرا از توابع شهرستان تالش
20
حمام مریانحمامی در ییلاقات تالش6 سال پیش
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1811حماممریانمسابقه