مهدی فرهادی مهدی فرهادی هموند از پنجشنبه 30 خرداد 1387
دریاچه اواندریاچه اوان؛ دریاچه ای زیبا و با مناظر دیدنی در استان قزوین است. این دریاچه در حلقه چهار روستای اوان، ورین، زواردشت و زرآباد قرار دارد. ارتفاع...14 سال پیش
1 نتیجه