فرهاد رضوانی هموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389کاردان دامپزشک- علاقه بسیار زیاد به نرم افزار فتوشاپ-در سطح استان جزو نفرات برتر طراحان گرافیست-