ابراهیم خدادوست ابراهیم خدادوست هموند از پنجشنبه 16 خرداد 1392داستان نویس و عاشق سفر، طبیعت گردی و باستان شناسی.
چشمه آب شور باداب سورتچشمه‌های باداب سورت در سال ۱۳۸۷ به عنوان دوّمین اثر طبیعی ملی ایران ثبت شد. در سال ۱۳۸۷، کوه دماوند، چشمه‌های باداب سورت و سرو ابرکوه به عنوان سه اثر ...10 سال پیش
1 نتیجه
آخرین کامنت‌ها