ابراهیم گنجی گرگریهموند از يكشنبه 25 فروردين 1392به ایران گردی علاقه دارم . اگر دنبال کسی هستید که برای گروه ایران گردی به شما ملحق بشه میتونم در خدمت دوستان باشم . و مقررات گروه را به آسانی درک میکنم .