pesarjonobi عضویت از شنبه 21 شهريور 1388
00
روستای کنارخیــمهروستای كنارخیمه در استان بوشهر,شهرستان كنگان,شهر عسلویه واقع است.این روستا در 20 كیلومتری عسلویه و 6 كیلومتری فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه است....7 سال پیش
00
قریة کارخیمهنمای بسیار زیبا از روستای دیدنی كنارخیمه واقعه در 6 كیلومتری فرودگاه خلیج فارس عسلویه است ,,,,,,,,,,,,,11 سال پیش
00
روســتای کنارخیــمهاین روستا از روستاهای زیبای استان بوشهر و شهر عسلویه است, این روستا در 6 كیلومتری فرودگاه خلیج فارس قرار دارد كه با دریای زیبایش طعم خواصی به این فر...11 سال پیش
00
آب ابنار(برکه)کنارخیمهروستای همیشه جاویدان و زیبا و دیدنی كنارخیییییمه11 سال پیش
00
کنارخیمه(قایق پاروی)نمایــــی از قایقها صیادان زحمت كش كنارخیمه كه با جان و دل برای كسب معیشت خود و فرزندانشان دل به دریا میدهند و از با كمكه انها زندگی خود را به گردش در...11 سال پیش
00
روستای زیبای کنارخیمهنمای زیبا از روستا كنارخیمه- 11 سال پیش
00
دریای کنارخیمهكنــــارخیمه_دریای زیـــــــــــــــــــبای كنارخیـــیمه11 سال پیش
00
دریای کناخیمه (ساحل بند)این ساحل ,ساحل روستای كنارخیمه كه به ساحل بند معروف است,این ساحل در 15 كیلومتری این روستا واقع است11 سال پیش
8 Rows,