pesarjonobi هموند از شنبه 21 شهريور 1388
روستای کنارخیــمهروستای كنارخیمه در استان بوشهر,شهرستان كنگان,شهر عسلویه واقع است.این روستا در 20 كیلومتری عسلویه و 6 كیلومتری فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه است....10 سال پیش
قریة کارخیمهنمای بسیار زیبا از روستای دیدنی كنارخیمه واقعه در 6 كیلومتری فرودگاه خلیج فارس عسلویه است ,,,,,,,,,,,,,14 سال پیش
روســتای کنارخیــمهاین روستا از روستاهای زیبای استان بوشهر و شهر عسلویه است, این روستا در 6 كیلومتری فرودگاه خلیج فارس قرار دارد كه با دریای زیبایش طعم خواصی به این فر...14 سال پیش
آب ابنار(برکه)کنارخیمهروستای همیشه جاویدان و زیبا و دیدنی كنارخیییییمه14 سال پیش
کنارخیمه(قایق پاروی)نمایــــی از قایقها صیادان زحمت كش كنارخیمه كه با جان و دل برای كسب معیشت خود و فرزندانشان دل به دریا میدهند و از با كمكه انها زندگی خود را به گردش در...14 سال پیش
روستای زیبای کنارخیمهنمای زیبا از روستا كنارخیمه- 14 سال پیش
دریای کنارخیمهكنــــارخیمه_دریای زیـــــــــــــــــــبای كنارخیـــیمه14 سال پیش
دریای کناخیمه (ساحل بند)این ساحل ,ساحل روستای كنارخیمه كه به ساحل بند معروف است,این ساحل در 15 كیلومتری این روستا واقع است14 سال پیش
8 نتیجه