سعید خمیسیان سعید خمیسیان عضویت از يكشنبه 4 فروردين 1387
00
مقبره دانیال نبی (ع)حضرت دانیال (ع) یكی از پیامبران بنی اسرائیل(قرن هفتم قبل از میلاد) است. دانیال به زبان عبری مفهوم(خدا حاكم من است)را دارد. در سال 655 قبل از میلاد و...13 سال پیش
1 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1665مقبرهدانیالنبیع