رسول صوابگر عضویت از پنجشنبه 17 فروردين 1391عاشق ایران
00
کوروش بزرگکوروش دوم(در بین یونانی‌ها شناخته شده تحت عنوان کوروش بزرگ یا کوروش کبیر نخستین پادشاه و بنیان گذار شاهنشاهی هخامنشی بود. کوروش به مدت سی سال، از سال ...9 سال پیش
1 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1667کوروشبزرگ