مسجد نصیرالملک

مسجد نصیرالملک
بازتاب نور از میان شیشه های رنگی مسجد جلوه بسیار زیبایی به آن می بخشد.10
محمد | دوشنبه 8 بهمن 1386
مسعود | دوشنبه 8 بهمن 1386 | 00
ممنون دوست عزیز ،ثبت بسیار زیباییست از هنر ایرانی
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیمسجدنصیرالملک
محمد رزازانمحمد رزازانعضویت از شنبه 6 بهمن 1386علاقمند به عكاسی و هوانوردیfacebook.com