گوپی زنده زای جویبارهای ایران

 گوپی  زنده زای جویبارهای ایران
اگر اهل آكواریوم و نگهداری ماهیهای زینتی هستید ، احتمالا با نام "گوپی" آشنایی دارید . گوپی نوعی ماهی زنده زاست كه طول بدن آن به 5 تا 9 سانتیمتر بر حسب نژاد و شرایط رشد میرسد . این ماهی تقریبا همه چیزخوار بوده و در هر نوبت زایمان حدودا 30 بچه به دنیا می آورد. اما صحبت ما در مورد گوپی وحشی یا گوپی جویبارهای ایران است . این ماهی از لحاظ مشخصات ظاهری شبیه به گوپی های اكواریومیست با این تفاوت كه مانند آنها رنگین نیست . این بار كه به شمال مسافرت كردید با دقت بیشتر در جویبارهای آب شیرین حتما این ماهی بسار كوچك را میبینید . ناگفته نماند كه این ماهی در كنترل جمعیت پشه ها با خوردن لارو آنها نقش بسزایی دارد .محمد | چهارشنبه 3 مرداد 13861261 بازدید