خفاش های دم موشی

خفاش های دم موشی
این خفاش ها دمی دراز و باریك دارند كه حداكثر یك سوم آن را پرده دمی پوشانده. این دم به عنوان حس لامسه، به خصوص زمانی كه حیوان از عقب به داخل شكاف های باریك می خزد استفاده می شود. صورت خفاش های دم موشی شبیه به سگ است. خانواده خفاش هاى دم موشى شامل ۳ گونه است كه از هر سه گونه در ایران وجود دارد. ۱۰۹ خفاش دم موشى كوچك گونهRphinopomahardwick: خانواده خفاش هاى دم موشیRHINOPOMATIDAE : رده پستاندارانMAMMALIA : جثه متوسط و گوش هاى نسبتا بزرگ و پهنى دارد كه به وسیله یك نوار پوستى به هم وصلند. قسمت انتهایى شكم و پشت بدون مو است. رنگ موها در قسمت پشتى كرم متمایل به خاكسترى و زیر بدن كرم روشن است.طول سر و تنه ۵۵ تا ۷۵ میلیمتر است. بیشتر در غارها، شكاف سنگ ها و معمولا قسمت هاى روشن غار زندگى مى كند. در ایران از جنوب اهواز تا دریاچه پریشان واقع در كازرون مشاهده مى شود.در اواخر غروب پرواز مى كنند و به تندى بال مى زنند. به صورت انفرادى یا دسته جمعى زندگى مى كنند. در محل زندگى فضولات انباشته شده زیادى به چشم مى خورد كه نشانه زندگى چندین نسل است. خواب زمستانى ندارند و از حشرات كوچك تغذیه مى كنند مطلب و عكس برگرفته از : bat-boy.blogfa.com00
محمد | سه‌شنبه 2 مرداد 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید