قوانین و مقررات شکار و صید

قوانین و مقررات شکار و صید
امروزه شكار و صید با توجه به نیاز جوامع و روابط مبادلاتی و تجارتی حاكم بر آن از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است. اما شكار و صید بی‌رویه، موجب نابودی اكوسیستم‌های طبیعی و انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری شده و یكی از عوامل محدودكننده رشد اقتصادی به شمار می‌رود. از طرفی ممنوعیت شكار اصولاً راه مناسبی نیست زیرا گروه‌هایی از شكارچیان از این طریق امرار معاش می‌كنند و ممنوعیت شكار موجبات مشكلاتی را برای این عده و نیز تشویق به شكار غیرمجاز فراهم خواهد كرد. شكاری كه دیگر ضابطه و مقرراتی بر آن حاكم نیست. حال آن كه قوانین شكار و صید باعث تعیین سهمیه، مشخص نمودن آغاز و پایان فصل شكار، برنامه‌ریزی عملی، تنظیم روشها و متدهای شكار و نحوه استفاده از محصولات جنبی آن می‌شود. بنابراین با رعایت قوانین و مقررات، جنبه‌های زیست‌محیطی شكار و صید یعنی حفظ حیات‌وحش و جلوگیری از انقراض نسل حیوانات وحشی است نیز فراهم می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران شكار و صید تحت مقررات و ضوابط خاص خود قرار دارد و سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه تهیه و تنظیم قوانین مربوطه و اجرای قوانین مذكور را بر عهده دارد. اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانین شكار و صید: شكار عبارت است از تیراندازی به پستانداران و پرندگان و خزندگان وحشی یا كشتن یا گرفتن یا تعقیب كردن آنها به هر كیفیت و وسیله و طریق. صید عبارت است از كشتن یا گرفتن آبزیان قابل صید به هر كیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها. حیوانات حمایت شده جانوران وحشی هستند كه در شرف تكثیر یا در معرض خطر و یا نادر و نافع باشند. جانوران زیانكار جانوران وحشی هستند كه به مزارع و باغات و سایر حیوانات زیان و آسیب می‌رسانند. قانون شكار و صید (مصوب 16/3/1346) (با اصلاحات مصوب 30/10/1353 و 25/9/1375) ماده‌ 1ـ برای‌ حفظ‌ و حمایت‌ و تكثیر جانوران‌ وحشی‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ تشكیل‌ می‌شود، سازمان‌ مزبور دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ بوده‌ و زیر نظر شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ است‌. ماده‌ 2ـ لغو شده‌ است. ماده‌ 3ـ شورایعالی‌ دارای‌ وظائف‌ و اختیارات‌ زیر است. الف‌ـ (بطور ضمنی‌ لغو شده‌ است‌). ب‌ـ تعیین‌ محدودیتها و ممنوعیت‌های‌ زمانی‌ و مكانی‌ شكار و صید و حدود پاركهای‌ ملی‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و قرقهای‌ اختصاصی‌. پ‌ـ تعیین‌ انواع‌ اسلحه‌ و وسایل‌ ممنوع‌ شكار و صید. ت‌ـ تعیین‌ انواع‌ جانوران‌ وحشی‌ و حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ و حفاظت‌ شده‌ و در معرض‌ خطر انقراض‌ و جانوران‌ زیانكار. ث‌ـ لغو شده‌ است‌. ج‌ـ لغو شده‌ است‌. چ‌ـ تعیین‌ بهای‌ جانوران‌ وحشی‌ از لحاظ‌ مطالبه‌ ضرر و زیان‌. ماده‌ 4ـ مصوبات‌ شواریعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ در حدود وظایف‌ و اختیارات‌ مذكور در این‌ ماده‌ بیست‌ روز پس‌ از درج‌ در یكی‌ از روزنامه‌های‌ كثیرالانتشار مركز و روزنامه‌ رسمی‌ كشور لازم‌الاجر است‌. سازمان‌ موظف‌ است‌ بلافاصله‌ مصوبات‌ شورایعالی‌ را بوسیله‌ رادیو و آگهی‌ و سایر وسایل‌ به‌ اطلاع‌ اهالی‌ برساند. ماده‌ 5ـ لغو شده‌ است‌. ماده‌ 6ـ وظائف‌ سازمان‌ بقرار زیر است‌: الف‌ـ اجرای‌ مصوبات‌ شورایعالی‌ در حدود مقررات‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ ب‌ـ تنظیم‌ و اجرای‌ مقررات‌ شكار و صید بر اساس‌ هدفهای‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌. پ‌ـ حفظ‌ و نگهداری‌ شكارگاهها و فضای‌ حیاتی‌ جانوران‌ وحشی‌ و حمایت‌ آنها در برابر گرسنگی‌ و تشنگی‌ و صید و شكار بی‌رویه‌ و عوامل‌ و حوادث‌ نامساعد جوی‌ و طبیعی‌ مانند حریق‌ جنگل‌ و مراتع‌ و سیل‌ و طغیان‌ رودخانه‌ها و بیماریهای‌ واگیر و مسمومیت‌ نباتی‌ و امثال‌ آن‌. ت‌ـ فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ و محیط‌ مساعد جهت‌ تكثیر و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌. ث‌ـ كوشش‌ در اصلاح‌ نژاد جانوران‌ وحشی‌. ج‌ـ بررسی‌ و تحقیقات‌ علمی‌ درباره‌ جانوران‌ وحشی‌. چ‌ـ ایجاد پاركهای‌ ملی‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و موزه‌های‌ حیوان‌ شناسی‌. ح‌ـ تشویق‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ به‌ تأسیس‌ باغات‌ وحش‌ و آبگیرها و حوضچه‌ها جهت‌ پرورش‌ ماهی‌ و پرندگان‌ شكاری‌ از طریق‌ راهنمائی‌های‌ فنی‌. خ‌ـ تنظیم‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ به‌ منظور برانگیختن‌ حس‌ حیوان‌ دوستی‌ و حفاظت‌ منابع‌ طبیعی‌ در كشور و تجهیز و تنویر افكار عمومی‌ در این‌ زمینه‌. دـ همكاری‌ با سازمانهای‌ مربوط‌ به‌ جنگل‌ و مراتع‌ و خاك‌ و آب‌ به‌ منظور حفظ‌ منابع‌ طبیعی‌ كشور. ذـ همكاری‌ با سازمانهای‌ مشابه‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ به‌ منظور حفظ‌ و حمایت‌ جانوران‌ وحشی‌ و مهاجر در حدود تعهدات‌ متقابل‌. ماده‌ 7ـ خرید و فروش‌، تكثیر و پرورش‌ و صدور و ورود حیوانات‌ وحشی‌ و اجزای‌ آنها كه‌ غیر بومی‌ ایران‌ بوده‌ و از خارج‌ به‌ كشور وارد شده‌ و یا از قبل‌ در كشور تكثیر و پرورش‌ یافته‌اند با كسب‌ پروانه‌ و یا اجازه‌ از سازمان‌ مجاز می‌باشد. ورود و صدور آن‌ دسته‌ از جانوران‌ وحشی‌ و اجزای‌ آنها كه‌ در فهرست‌ كنوانسیون‌ تجارت‌ بین‌المللی‌ گونه‌های‌ در معرض‌ خطر انقراض‌ ثبت‌ شده‌اند با رعایت‌ مقررات‌ كنوانسیون‌ مذكور صورت‌ میگیرد. سازمان‌ می‌تواند گونه‌هایی‌ كه‌ بر خلاف‌ مقررات‌ كنوانسیون‌ به‌ كشور وارد شده‌اند ضبط‌ و در صورت‌ لزوم‌ با هزینه‌ واردكننده‌ به‌ كشور مبدا عودت‌ دهد. ماده‌ 8ـ سازمان‌ می‌تواند در موارد زیر بر حسب‌ مورد پروانه‌ و یا اجازه‌ رایگان‌ صادر نماید. الف‌ـ جمع‌آوری‌ نمونه‌های‌ جانوران‌ وحشی‌ به‌ منظور انجام‌ تحقیقات‌ و مطالعات‌ علمی‌ و آموزشی‌ و یا انجام‌ فعالیتهای‌ مورد نیاز موزه‌ تاریخ‌ طبیعی‌ و نمایشگاههای‌ تندیس‌ آرائی‌. ب‌ـ دفع‌ آن‌ دسته‌ از جانوران‌ وحشی‌ كه‌ به‌ مزارع‌ و باغها آسیب‌ می‌رسانند. ج‌ـ صید برخی‌ از گونه‌های‌ آبزیان‌ توسط‌ ساكنان‌ مناطق‌ محروم‌ در مواردی‌ كه‌ سازمان‌ صدور پروانه‌ رایگان‌ را در آن‌ مناطق‌ ضروری‌ بداند. دـ تقدیر از كسانیكه‌ به‌ تشخیص‌ رئیس‌ سازمان‌، خدمات‌ مؤثری‌ در مورد حفاظت‌ از حیات‌ وحش‌ و حمایت‌ از اهداف‌ سازمان‌ به‌ عمل‌ آورده‌اند. تبصره‌ـ وظایف‌ و اختیاراتی‌ كه‌ در این‌ قانون‌ برای‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ منظور شده‌ منافی‌ با اختیارات‌ و وظائف‌ شركت‌ سهامی‌ شیلات‌ ایران‌ نمی‌باشد. ماده‌ 9ـ چنانچه‌ مأموران‌ سازمان‌ و میرشكاران‌ یا صاحبان‌ مزارع‌ و باغها در حدود مجوزهای‌ صادر شده‌ نتوانند از دفع‌ خسارت‌ یا صدماتی‌ كه‌ از ناحیه‌ جانوران‌ وحشی‌ به‌ افراد، مزارع‌ و باغها وارد می‌شود جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آورند جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ از محل درآمدهای‌ حاصل‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ تأمین‌ خواهد شد همچنین‌ سازمان‌ می‌تواند جهت‌ پیشگیری‌ از این‌ خسارت‌ نسبت‌ به‌ محصور نمودن‌ زیستگاههای‌ حفاظت‌ شده‌ جانوران‌ وحشی‌ از محل‌ درآمدهای‌ مذكور اقدام‌ نماید. ماده‌ 10ـ هركس‌ مرتكب‌ اعمال‌ زیر شود به‌ جزای‌ نقدی‌ از یكصدهزار(100000) تا یك‌ میلیون‌ (1000000)ریال‌ یا حبس‌ از یك‌ ماه‌ تاشش‌ ماه‌ محكوم‌ می‌شود. الف‌ـ شكار و صید جانوران‌ وحشی‌ عادی‌ بدون‌ پروانه‌. ب‌ـ شكار و صید بیش‌ از میزان‌ مندرج‌ در پروانه‌ و یا خلاف‌ مقررات‌ و خارج‌ از محلهای‌ مندرج‌ در پروانه‌. ج‌ـ حمل‌، عرضه‌، فروش‌ و صدور جانوران‌ وحشی‌ زنده‌ یا كشته‌ و اجزای‌ آنها بدون‌ كسب‌ پروانه‌ و یا مجوز از سازمان‌. دـ از بین‌ بردن‌ رستنی‌ها از جمله‌ قطع‌ درختان‌، خارزنی‌، بوته‌كنی‌ و تعلیف‌ غیرمجاز در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و پناهگاه‌های‌ حیات‌ وحش‌ و تجاوز و تخریب‌ در این‌ مناطق‌. ماده‌ 11ـ هر كس‌ مرتكب‌ اعمال‌ زیر شود به‌ جزای‌ نقدی‌ از یك‌ میلیون‌ و پانصدهزار (1500000) ریال‌ تا سه‌میلیون(3000000) ریال‌ یا حبس‌ از 91 روز تا 6 ماه‌ محكوم‌ می‌شود. الف‌ـ شكار و صید در فصول‌ و ساعات‌ ممنوع‌ مقرر. ب‌ـ مبادرت‌ به‌ شكار و صید در مناطق‌ ممنوع‌ و یا خلاف‌ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی‌ كه‌ سازمان‌ در حدود اختیارات‌ قانونی‌ خود تعیین‌ و آگهی‌ كرده‌ است‌ و شكار غیرمجاز در قرقهای‌ اختصاصی‌. ج‌ـ شكار و صید با وسایل‌ و از طرق‌ غیرمجاز و یا شكار با استفاده‌ از اسلحه‌ دیگران‌. دـ تخریب‌ چشمه‌ها و آبشخور حیوانات‌ در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و پناهگاههای‌ حیات‌ وحش. هـ اقدام‌ به‌ صدور و ورود حیوانات‌ وحشی‌ موضوع‌ ماده‌ (7) این‌ قانون‌ به‌ صورت‌ غیرمجاز. ماده‌ 12ـ هر كس‌ مرتكب‌ اعمال‌ زیر شود به‌ مجازات‌ حبس‌ از ســه‌ ماه‌ تا سه‌ سال‌ و یا به‌ جزای‌ نقدی‌ از یك‌ میلیون‌ و پانصدهزار (1500000) ریال‌ تا هجده‌ میلیون‌ (18000000) ریال‌ محكوم‌ می‌شود. الف‌ـ شكار و صید جانوران‌ وحشی‌ حمایت‌ شده‌ بدون‌ داشتن‌ پروانه‌ ویژه‌. ب‌ـ شكار و صید در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ بدون‌ تحصیل‌ پروانه‌ ویژه‌ و صید غیرمجاز در رودخانه‌های‌ حفاظت‌ شده. ج‌ـ از بین‌ بردن‌ رستنی‌ها و تعلیف‌ و تخریب‌ در پاركهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ و هر گونه‌ تجاوز و فعالیت‌ غیر مجاز در این‌ گونه‌ مناطق‌. د ـ آلوده‌ نمودن‌ آب‌ رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالابهای‌ حفاظت‌ شده‌، چشمه‌ها و آبشخورها به‌ موادی‌ كه‌ باعث‌ آلودگی‌ آب‌ و از بین‌ رفتن‌ آبزیان‌ شود. ماده‌ 13ـ هر كس‌ مرتكب‌ اعمال‌ زیر شود به‌ مجازات‌ حبس‌ از نود و یك‌ روز تا سه‌ سال‌ یا جزای‌ نقدی‌ از یك‌ میلیون‌ و هشتصد هزار (1800000) ریال‌ تا بیست ‌میلیون‌ (20000000) ریال‌ و در صورت‌ تكرار به‌ هر دو مجازات‌ محكوم‌ می‌شود. الف‌ـ شكار جانوران‌ وحشی‌ كمیاب‌ ودر معرض‌ خطرانقراض‌ از قبیل‌ جیبیر، گورخر، گوزن‌ زرد ایرانی‌، یوزپلنگ‌، تمساح‌ (كروكودیل‌)، هوبره‌ و میش‌ مرغ‌. ب‌ـ شكار در پاركهای‌ ملی‌. ج‌ـ شكار، صید و یا كشتار جانوران‌ وحشی‌ با استفاده‌ از سموم‌ و مواد منفجره‌ و امثال‌ آن‌ و شكار به‌ صورت‌ تعقیب‌ با استفاده‌ از وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ و همچنین‌ كشتار آنان‌ به‌ طریق‌ جرگه‌ و محاصره‌ دسته‌ جمعی‌. دـ مبادرت‌ به‌ اقداماتی‌ كه‌ موجبات‌ آلودگی‌ آب‌ دریای‌ خزر و خلیج‌ فارس‌ و دریای‌ عمان‌ با مواد غیر نفتی‌ را فراهم‌ آورده‌ و باعث‌ مرگ‌ و میر آبزیان‌ یا به‌ خطر افتادن‌ محیط‌زیست‌ آنان‌ شود. هـ ایجاد یا فراهم‌ كردن‌ مقدمات‌ آتش‌ سوزی‌ در پاركهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ یا پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ بر اثر بی‌مبالاتی‌ یا عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ محیط‌زیست‌ و یا تخلف‌ از نظامات‌ دولتی‌. تبصره‌ 1ـ در صورت‌ ایجاد آتش‌ سوزی‌ عمدی‌ در پاركهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌، مرتكب‌ به‌ مجازاتهای‌ مقرر در ماده‌(675) قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ محكوم‌ خواهد شد. تبصره‌ 2ـ هركس‌ مبارت‌ به‌ زنده‌گیری‌، شكار،خرید، فروش‌، حمل‌، نگهداری‌ و صدور پرندگان‌ شكاری‌ از قبیل‌ شاهین‌، بحری‌، بالابان‌ و دلیجه‌ كند علاوه‌ بر محكومیت‌ به‌ حداكثر مجازات‌ حبس‌ مقرر در این‌ ماده‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ از یك‌ میلیون‌ و هشتصد هزار (1800000) تا بیست‌ میلیون‌ (20000000) ریال‌ محكوم‌ خواهد شد. ماده‌ 14ـ وسائل‌ شكار و صید از قبیل‌ تفنگ‌، فشنگ‌، نورافكن‌، دوربین‌ چشمی‌، تور و قلاب‌ ماهیگیری‌ و سایر ادوات‌ ارتكاب‌ جرم‌ كه‌ مرتكبان‌ اعمال‌ یاد شده‌ بالا به‌ همراه‌ دارند و همچنین‌ موتورسیكلت‌هایی‌ كه‌ مرتكبان‌ اعمال‌ بالا به‌ طور مستقیم‌ برای‌ شكار مورد استفاده‌ قرار می‌دهند توسط‌ سازمان‌ توقیف‌ و این‌ وسائل‌ تا خاتمه‌ رسیدگی‌ و صدور حكم‌ قطعی‌ زیر نظر سازمان‌ به‌ صورت‌ امانی‌ نگهداری‌ شده‌ و دادگاه‌ پس‌ از صدور حكم‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ یاد شده‌ تعیین‌ تكلیف‌ می‌كند. ماده‌ 15ـ شروع‌ به‌ شكار جانوران‌ وحشی‌ بر خلاف‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قابل‌ تعقیب‌ و مجازات‌ می‌باشد و مرتكب‌ به‌ حداقل‌ مجازات‌ مقرر محكوم‌ خواهد شد. ماده‌ 16ـ در صورت‌ تكرار جرائم‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در مواد 11 و 12 این‌ قانون‌ مرتكب‌ به‌ اشد مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد. ماده‌ 17ـ وجوه‌ حاصله‌ از جرائم‌ مذكور در این‌ قانون‌ جزء درآمد دولت‌ محسوب‌ و به‌ خزانه‌ داری‌ كل‌ پرداخت‌ می‌شود. حیواناتی‌ كه‌ بر خلاف‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ شكار یا صید شده‌ باشند متعلق‌ به‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ خواهند بود. ماده‌ 18ـ در مورد جرائم‌ مذكور در این‌ قانون‌ سازمان‌ از حیث‌ مطالبه‌ ضرر و زیان‌ ناشی‌ از جرم‌ برحسب‌ مورد شاكی‌ یا مدعی‌ خصوصی‌ شناخته‌ می‌شود. ماده‌ 19ـ لغو شده‌ است‌. ماده‌ 20ـ در صورتی‌ كه‌ گزارش‌ مأمور سازمان‌ برخلاف‌ واقع‌ باشد مأمور مزبور به‌ دو برابر كیفر جرمی‌ كه‌ موضوع‌ گزارش‌ بوده‌ محكوم‌ خواهد شد. ماده‌ 21ـ هرگاه‌ مأمورین‌ سازمان‌ خود مرتكب‌ جرائم‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ شوند و یا در ارتكاب‌ جرم‌ مشاركت‌ یا معاونت‌ داشته‌ باشند، بر حسب‌ مورد به‌ حداكثر مجازات‌ مقرر دراین‌ قانون‌ محكوم‌ خواهند شد. ماده‌ 22ـ در مورد جرائم‌ مذكور در این‌ قانون‌ هرگاه‌ عمل‌ ارتكابی‌ طبق‌ سایر قوانین‌ مستلزم‌ مجازات‌ شدیدتری‌ باشد مرتكب‌ به‌ مجازات‌ اشد محكوم‌ خواهد شد. ماده‌ 23ـ سازمان‌ برای‌ حفظ‌ نسل‌ و بررسی‌های‌ علمی‌ و پیش‌گیری‌ از سرایت‌ امراض‌ عمومی‌ و نظایر آن‌ در موارد اقتضاء اقدام‌ لازم‌ بعمل‌ خواهد آورد. ماده‌ 24ـ در مواردیكه‌ بنابر مقتضیات‌ حفظ‌ نسل‌ و حمایت‌ جانوران‌ وحشی‌ قطع‌ اشجار و رستنی‌ها ضرورت‌ داشته‌ باشد سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ با موافقت‌ سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ كشور اقدام‌ خواهد نمود. ماده‌ 25ـ جنگلهایی‌ را كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ بهره‌برداری‌ از آنها بوسیله‌ سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ كشور بعمل‌ می‌آید و یا با انعقاد قراردادهای‌ لازم‌ و طبق‌ طرحهای‌ جنگلداری‌ بهره‌برداری‌ از آنها به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ واگذار شده‌ است‌ تاانقضاء مدت‌ اجرای‌ طرح‌ نمی‌توان‌ به‌ مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ یا پارك‌ ملی‌ اختصاص‌ داد. ماده‌ 26ـ سازمان‌ جنگلهاو مراتع‌ كشور موظف‌ است‌ قبل‌ از واگذاری‌ طرحهای‌ بهره‌برداری‌ نظر سازمان‌ را در مورد اجرای‌ طرحهای‌ مزبور از لحاظ‌ تعیین‌ منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ یا پارك‌ ملی‌ خواستار شود ولی‌ پس‌ از اعلام‌ نظر نمی‌توان‌ در محدوده‌ جنگلی‌ كه‌ طرح‌ آن‌ مورد توافق‌ قرار گرفته‌ مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ یا پارك‌ ملی‌ اعلام‌ كرد. ماده‌ 27ـ در مواردیكه‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ بخواهد جنگلهای‌ قابل‌ بهره‌برداری‌ را بعنوان‌ مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و یا پارك‌ ملی‌ اعلام‌ كند، باید قبلاً موافقت‌ سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ كشور را جلب‌ نماید. ماده‌ 28ـ آیین‌نامه‌های‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ توسط‌ سازمان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد. آیین‌نامه‌های‌ مزبور از جمله‌ شامل‌ موضوعات‌ زیر خواهد بود. الف‌ـ تعاریف‌ شكار و صید و حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ و جانوران‌ زیانكار و پارك‌ ملی‌ و منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ وقرق‌ اختصاصی‌. ب‌ـ تعیین‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ پارك‌ ملی‌ و منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی‌. پ‌ـ تعیین‌ مقررات‌ منع‌ یا محدودیت‌ خرید و فروش‌ عرضه‌ و نگهداری‌ جانوران‌ وحشی‌ و همچنین‌ تكثیر و پرورش‌ و واردات‌ وصادرات‌ آنها با همكاری‌ سازمانهای‌ مربوط‌ در حدود قوانین‌ كشور. ت‌ـ تعیین‌ نحوه‌ همكاری‌ وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ با سازمان‌. ث‌ـ تعیین‌ انواع‌ پروانه‌های‌ مذكور در ماده‌ 7 این‌ قانون‌ و شرایط‌ صدور آن‌. ماده‌ 29ـ امور مربوط‌ به‌ صید در رودخانه‌هایی‌ كه‌ به‌ دریای‌ خزر می‌ریزند تا مسافتی‌ از مصب‌ هر یك‌ از رودخانه‌ها كه‌ به‌ پیشنهاد شركت‌ سهامی‌ شیلات‌ ایران‌ و تصویب‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ تعیین‌ می‌گردد و همچنین‌ امور مربوط‌ به‌ صید در آبهای‌ خلیج‌ فارس‌ و دریای‌ عمان‌ ومرداب‌ انزلی‌ از شمول‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ صید آبزیان‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ مستثنی‌ است‌. شركت‌ سهامی‌ شیلات‌ ایران‌ و شركت‌ سهامی‌ شیلات‌ جنوب‌ وظائف‌ مربوطه‌ را طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ خود عهده‌دار خواهند بود. ماده‌ 30ـ وجوه‌ حاصل‌ از اجرای‌ قانون‌ شكار و صید غیر از درآمد ناشی‌ از بهای‌ پروانه‌های‌ شكار و صید و ضرر و زیان‌ كه‌ به‌ موجب‌ بند(الف‌) ماده‌ (45) قانون‌ وصول‌ برخی‌ از درآمدهای‌ دولت‌ هزینه‌ خواهد شد به‌ حساب‌ خاصی‌ نزد خزانه‌داری‌ كل‌ واریز می‌شود. سازمان‌ برنامه‌ بودجه‌ موظف‌ است‌ همه‌ ساله‌ معادل‌ هفتاد درصد(70%) آن‌ را بطور جداگانه‌ در بودجه‌ سازمان‌ منظور كند تا صرف‌ حفاظت‌ از حیات‌ وحش‌، كنترل‌ مناطق‌ تحت‌ نظارت‌ سازمان‌ و تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ ماده‌ (9) قانون‌ شكار و صید مصوب‌ 1346 و اصلاحیه‌ بعدی‌ آن‌ شود. ماده‌ 31ـ قانون‌ صید و شكار مصوب‌ اسفند 1335 ملغی‌ است. ماده‌ 32ـ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مستخدمین‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ از لحاظ‌ استخدامی‌ تابع‌ قانون‌ استخدامی‌ كشوری‌ خواهند بود. تبصره‌ 1ـ نحوه‌ اجرای‌ ضوابط‌ قانون‌ استخدامی‌ كشوری‌ و تبدیل‌ وضع‌ استخدامی‌ فعلی‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ با قانون‌ استخدام‌ كشوری‌ و ترتیب‌ احتساب‌ سوابق‌ خدمت‌ آنان‌ از لحاظ‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ و همچنین‌ نحوه‌ محاسبه‌ و واریز كسور بازنشستگی‌ آنان‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ تهیه‌ و پس‌ از تایید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ كشور به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ می‌رسد. برگرفته از وبلاگ:shekarchian.blogfa.com00
محمد | سه‌شنبه 2 مرداد 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید