ماهیان خاویاری (sturgeons)

ماهیان خاویاری (sturgeons)
محمد ارجمندیچهارشنبه 16 خرداد 1386 | 16 سال پیشماهیان خاویاری یا استورژن یكی از قدیمیترین مهره‌داران روی زمین هستند كه از حدود 250 میلیون سال پیش تاكنون می‌زیسته‌اند و به لحاظ قدمت بسیار زیاد به آنها «فسیلهای زنده» اطلاق می‌شود. ماهیان خاویاری متعلق به راسته Acipenseriforms هستند كه در دو خانواده متمركز می‌شوند خانواده Acipenseridae و خانواده Polyodontidae خانواده Acipenseridaeدارای 25 گونه است كه 17 گونه آن در جنس Acipenser دو گونه در جنس Huso، سه گونه در جنس Scaphirhynchus و سه گونه دیگر در جنس Pseudoscaphirhynchus قرار دارند. در این طبقه‌بندی مخصوصاً در جنس Acipenser در رابطه با تعداد گونه‌ها و زیرگونه‌ها اختلافاتی وجود دارد و در خانواده Polyodontidae دو گونه وجود دارد یكی از آنها به جنس Polydon و گونه دیگر به جنس Psepherus تعلق دارد. ماهیان خاویاری، ماهیان بالنسبه بزرگی هستند كه طول بالغین آنها در گونه‌های مختلف از 80 سانتیمتر تا بیش از 5 متر است. برای مثال گونه Kahuga گاهی اوقات به وزن بیش از یك تن و طول حدود 6/5 متر و عمر بیش از 80 سال میرسد كه از بزرگترین ماهیان آب شیرین به حساب می‌آیند.ماهیان خاویاری در رودخانه‌ها، آبهای ساحلی دریاها و دریاچه‌های مناطق معتدله نیمكره شمالی زیست می‌كنند. تغذیه ماهیان خاویاری از موجودات كف‌زی و گاهی گیاهان می‌باشد. بعضی از گونه‌ها از ماهیان نیز تغذیه نموده و برخی نیز پلانكتون خوار هستند. در بین ماهیان خاویاری بعضی از گونه‌ها رود كوچ (Anadromous) هستند یعنی برای تخم‌ریزی ماهیان بالغ به رودخانه‌های آب شیرین مهاجرت نموده و بچه‌ماهیان پس از گذراندن دوران لاروی و آمادگی برای پذیرش تغییرات شوری آب دریا به دریا می‌روند. بعضی از گونه‌ها نیز تمام عمر خود را در آبهای شیرین سپری مینمایند. بسیاری از گونه‌های ماهیان خاویاری به تغییرات زیاد شوری مقاوم میباشند. این ماهیان در آبهای شیرین و بر روی بسترهای قلوه سنگی رودخانه‌ها تخمریزی میكنند. اولین برجستگی استخوانی از بقیه كوچكتر میباشد. پهنای بدن 22-9، طول سر 23 و طول پوزه 5/12-7 درصد طول كل بدن است. پشت و جوانب بدن خاكستری تیره و بعضی اوقات سیاه است كه بتدریج به سمت شكم به سفیدی گرائیده و شكم سفید رنگ است برگرفته از : alonefarmer.blogfa.com دسته‌بندیسایر جاذبه‌هاکلید‌واژهماهیانخاویاریsturgeons976 بازدید