زبان زواره

زبان زبان مردم زواره همانند مردمان اردستان، اوستایی‌ست. این زبان میان مردم این منطقه به زبان رعیتی معروف است، در حالی‌ که در گذشته زبان رایج دربار بوده و از آن با عنوان زبان پهلوی یاد می‌شده است. امروزه بیش‌تر مردم این شهر به زبان فارسی سخن می‌گویند.00
دریاچه کویر | دوشنبه 26 اسفند 1398
روستای تلک‌آباداین روستا بزرگ‌ترین روستای شهرستان اردستان به شمار می‌آید و
مسجد جامع زوارهاین مسجد در [(دورۀ سلجوقیان)] توسط علی بن احمد رییس زواره بنا شده و
مسجد بنکویۀ زوارهدر ضلع غربی مکان فعلی مسجد پیش از ظهور اسلام، آتشکده‌ای بوده که
سرمای عجوزه زوارهاگر دمای هوا پنج روز مانده به عید رو به سردی می‌رفت، مردم زواره بر این باور بودند که سرمای عجوزه آمده است.
کاخ امیرآباد زوارهاین کاخ زیبا توسط سهام‌السلطنۀ قاجار به عنوان استراحتگاهی زمستانه ساخته شده است.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دریاچه کویر دریاچه کویر عضویت از سه‌شنبه 6 اسفند 1398دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. درباره فیلم دریاچه کویر | فیلم در IMDB lakedesert.orgfacebook.com