مقبرۀ شیخ رجب برسی

مقبرۀ شیخ رجب برسی شیخ رجب برسی، شاعر، ادیب و عارف اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم قمری در دورۀ تیموریان می‌زیست. محل تولد این عارف روستای قصبه(1) بوده است. بقعۀ شیخ رجب برسی که در قرن نهم قمری از خشت و گل بنا شده، در بهشت‌آباد در نزدیکی روستای امیر‌آباد زواره قرار دارد. 1- روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خرمشهر در استان خوزستان00
دریاچه کویر | دوشنبه 26 اسفند 1398
یخچال زوارهیخچال‌ها در شهرهای جنوبی البرز و شمال کویر، شمال خراسان و جنوب کویر و هر جایی که دست کم در طول سال حدود بیست روز یخبندان داشته باشند، ساخته می‌شوند.
کویر دق سرخنزدیک شهر زواره، کویری به نام دق سرخ وجود دارد که با جنگلی از درختان تاغ از کویر مرکزی ایران جدا شده است.
شنبه به در زوارهاهالی زواره بعد از ظهر اولین شنبۀ سال نو به بخش شمالی شهر می‌رفتند و
قلعۀ سنگ‌بستسنگ‌بست یکی از بزرگ‌ترین و مستحکم‌ترین قلعه‌‌های ایران در شهر زواره، از خشت خام، گل و خاک ساخته شده است.
بازار زوارهزواره یک راسته بازار قدیمی دارد که در اواخر دورۀ زندیه و اوایل دورۀ قاجار احداث شده است.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دریاچه کویر دریاچه کویر عضویت از سه‌شنبه 6 اسفند 1398دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. درباره فیلم دریاچه کویر | فیلم در IMDB lakedesert.orgfacebook.com