یخچال زواره

یخچال(1) یخچال‌ها در شهرهای جنوبی البرز و شمال کویر، شمال خراسان و جنوب کویر و هر جایی که دست کم در طول سال حدود بیست روز یخبندان داشته باشند، ساخته می‌شوند. شهر زواره فقط یک یخچال دارد که سقفی گنبدی و مخروطی شکل از جنس خشت با ارتفاع زیاد برای خنک کردن فضای زیرین روی آن قرار گرفته است. این یخچال دیوار سایه‌اندازی به ارتفاع تقریبی ۱۰ متر از گلخام دارد. 00
دریاچه کویر | دوشنبه 26 اسفند 1398
کویر دق سرخنزدیک شهر زواره، کویری به نام دق سرخ وجود دارد که با جنگلی از درختان تاغ از کویر مرکزی ایران جدا شده است.
شنبه به در زوارهاهالی زواره بعد از ظهر اولین شنبۀ سال نو به بخش شمالی شهر می‌رفتند و
مقبرۀ شیخ رجب برسیشیخ رجب برسی، شاعر، ادیب و عارف اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم قمری در دورۀ تیموریان می‌زیست.
بازار زوارهزواره یک راسته بازار قدیمی دارد که در اواخر دورۀ زندیه و اوایل دورۀ قاجار احداث شده است.
خانۀ احمد نظام در زوارهخانۀ احمد نظام منزلی شخصی، متعلق به دورۀ قاجار است و
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دریاچه کویر دریاچه کویر عضویت از سه‌شنبه 6 اسفند 1398دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. درباره فیلم دریاچه کویر | فیلم در IMDB lakedesert.orgfacebook.com