غذاهای محلی ایراج

غذاهای محلی از غذاهای سنتی ایراج می‌توان به آش ارزن، آش شولی که با حبوبات و شلغم تهیه می‌شود، سروک سمنو که با جوانۀ گندم و شیرۀ خرما تهیه می‌شود و غلیفی که با آرد گندم و سبزی پخته می‌شود، اشاره کرد.00
دریاچه کویر | دوشنبه 26 اسفند 1398
وضعیت اقتصادی ایراجمردم روستای ایراج به کشاورزی باغی و زراعی، دامداری حیواناتی مانند بز، گوسفند و مرغ و نیز کارهای دستی مشغولند.
مزرعۀ منک ایراجدر ۱۰ کیلومتری جنوب روستای ایراج، مزرعه‌ای زیبا با چشمۀ آب شیرین قرار گرفته است.
اقلیم ایراجقرار گرفتن این روستا در دل شهرستان خور و بیابانک و کنار کویر مرکزی ایران، آب و هوای غالب این روستا را گرم و خشک ساخته است.
غار چونمادواحتمال می‌رود این غار از زمان مادها در این منطقه بوده باشد.
سوغات ایراجسوغات ایراج، انار،آلو و سیب هستند.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دریاچه کویر دریاچه کویر عضویت از سه‌شنبه 6 اسفند 1398دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. درباره فیلم دریاچه کویر | فیلم در IMDB lakedesert.orgfacebook.com