فرهنگ و تمدن ایراج

فرهنگ و تمدن در اردیبهشت‌ماه زمانی که باغ‌های گل‌بو(1) به بار می‌نشینند، گلاب‌گیری اهالی آغاز می‌شود. کار گلاب‌گیری با شب‌نشینی‌های اهالی روستا که به آن آیرونی‌های ایراجی گفته می‌شود، همراه است. مردم ایراج بر این عقیده بودند که حُرم دزده با شب دوم بهمن‌ماه به زمین می‌آید. حرم دزده به معنای آغاز نامحسوس گرم‌ شدن هواست. همچنین اگر در این چند روز هوا به گونه‌ای نامساعد شود، می‌گویند این جنگ، جنگ بین چله‌ها(2)ست و چلۀ‌ کوچک می‌خواهد چلۀ‌ بزرگ را بیرون کند. 1- ایراجی‌ها به گل محمدی گل بو می‌گویند. 2- چلۀ بزرگ چهل بخش مساوی۲۴ ساعته است که‌ از اول دی تا دهم بهمن ادامه دارد و چلۀ کوچک چهل بخش مساوی ۱۲ ساعته که از دهم بهمن تا آخر بهمن به طول می‌انجامد و در مجموع ساعات چلۀ بزرگ دو برابر ساعات چلۀ کوچک است.00
دریاچه کویر | دوشنبه 26 اسفند 1398
سرو کهن ایراجسرو ایراج به ارتفاع بیش از ۵۰ متر و دارای عمری بیش از ۱۰۰۰ سال است
روستای ایراجروستای 4000 ساله ایراج
قلعۀ قدیمی ایراجاز دیگر مناطق دیدنی و تاریخی این منطقه می‌توان به قلعه‌ای قدیمی که روی ارتفاعات این روستا استوار است، اشاره کرد.
تاریخچه ایراجنام روستای تاریخی ایراج در متون قدیمی ارابه و در بعضی متون نیز نام زرتشتی ارا آمده است.
قلعۀ بیاضهقلعۀ بیاضه یکی از کهن‌ترین قلعه‌های منطقه و در ردیف حصارها و دژهای قابل توجه در ایران است.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دریاچه کویر دریاچه کویر عضویت از سه‌شنبه 6 اسفند 1398دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. درباره فیلم دریاچه کویر | فیلم در IMDB lakedesert.orgfacebook.com