بناهای دیگر بیاضه

بناهای دیگر چند بنای تاریخی دیگر در بیاضه وجود دارد که فقط به نام آن‌ها اشاره می‌کنیم: بازار و مسجد زرگرها، امام‌زاده ابومحمد بیاضه، حسینیه، مقبرۀ شیخ حسین، هفت برادران و زورخانه.00
دریاچه کویر | دوشنبه 26 اسفند 1398
اقلیم بیاضهبر اساس طبقه‌بندی انواع تیپ‌های اقلیمی به روش کوپن، اقلیم بیاضه «BWHS» است.
مهریۀ زنان بیاضهمردم روستاهای خور و بیابانک پیش از گرویدن به اسلام زرتشتی بوده‌اند و
تاریخچه بیاضهروستای تاریخی بیاضه که در متون قدیمی با نام‌های پیاده، بیاذق، مفازق، مفازه و بیابانک از آن یاد شده،
صنایع دستی بیاضهصنایع دستی در این روستا به دو دسته تقسیم می‌شود:
وضعیت اقتصادی بیاضهساکنان روستا در بخش‌های کشاورزی، صنایع دستی و خدمات مشغول به کارند.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دریاچه کویر دریاچه کویر عضویت از سه‌شنبه 6 اسفند 1398دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. درباره فیلم دریاچه کویر | فیلم در IMDB lakedesert.orgfacebook.com