تاریخچه بیاضه

تاریخچه روستای تاریخی بیاضه که در متون قدیمی با نام‌های پیاده، بیاذق، مفازق، مفازه و بیابانک از آن یاد شده، یکی از پراهمیت‌ترین و آبادترین و یکی از سه روستای اولیۀ منطقۀ خورو بیابانک است. ساکنان کنونی تصور می‌کنند بیاضه از کلمۀ عربی بیاض به معنی سفید گرفته شده، اما نام این روستا در متون قدیمی همانند معجم البلدان، بیاذه نوشته شده است. به هر روی، بنا بر شواهدی مانند گویش برخی از روستاها و اسامی دهکده‌هایی مانند مهرجان که همان مهرگان در متون قدیمی و بیاضه که همان پیاده در سفرنامۀ ناصرخسروست، قدمت بسیاری از روستاهای این منطقه را می‌توان تا دورۀ ساسانی برآورد کرد. در دورۀ قاجار از سال 1327 تا 1337 قمری به مدت ده سال جندق و بیابانک و به تبع آن بیاضه دورۀ پرآشوبی را پشت سر نهاد. 00
دریاچه کویر | دوشنبه 26 اسفند 1398
مهریۀ زنان بیاضهمردم روستاهای خور و بیابانک پیش از گرویدن به اسلام زرتشتی بوده‌اند و
نخلستان بیاضهمنظرۀ زیبای نخل‌های سر به آسمان کشیده در دل کویر و کنار خانه‌های گلی، فضایی منحصر به فرد و جذاب در بیاضه ساخته‌اند.
بناهای دیگر بیاضهچند بنای تاریخی دیگر در بیاضه وجود دارد که فقط به نام آن‌ها اشاره می‌کنیم
وضعیت اقتصادی بیاضهساکنان روستا در بخش‌های کشاورزی، صنایع دستی و خدمات مشغول به کارند.
صنایع دستی بیاضهصنایع دستی در این روستا به دو دسته تقسیم می‌شود:
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دریاچه کویر دریاچه کویر عضویت از سه‌شنبه 6 اسفند 1398دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. درباره فیلم دریاچه کویر | فیلم در IMDB lakedesert.orgfacebook.com