چهارشنبه‌سوری در جندق

چهارشنبه‌سوری یکی از سنت‌های زیبای منطقۀ جندق، برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری‌ست. غروب سه‌شنبۀ آخر هر سال، خانم خانه بوته‌ای را آتش می‌زند و به کوچه می‌اندازد. سپس کوزۀ آبی با چند دانۀ اسفند روی آتش می‌ریزد و برای دور شدن بلا می‌گوید:«الا به در، بلا به در، هر چی دزده از ده به در.» مردم جندق عقیده دارند اگر شب چهارشنبه‌سوری مقابل درخانۀ همسایه بایستند و گفت و گوی آن‌ها را گوش بدهند، در صورتی که بین این گفت و گوها کلمۀ بله را بشنوند، به آرزوهای خود می‌رسند.00
دریاچه کویر | يكشنبه 25 اسفند 1398
جَندَقجَندَق شهری در حاشیهٔ جنوبی دشت کویر ایران می‌باشد.
قلعۀ انوشیروان عادلقلعه جندق یا قلعۀ انوشیروان عادل از بناهای تاریخی شهر جندق و تنها قلعۀ مسکونی در ایران کنونی‌ست.
قلعۀ قدیمی ایراجاز دیگر مناطق دیدنی و تاریخی این منطقه می‌توان به قلعه‌ای قدیمی که روی ارتفاعات این روستا استوار است، اشاره کرد.
روستای ایراجروستای 4000 ساله ایراج
سرو کهن ایراجسرو ایراج به ارتفاع بیش از ۵۰ متر و دارای عمری بیش از ۱۰۰۰ سال است
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دریاچه کویر دریاچه کویر عضویت از سه‌شنبه 6 اسفند 1398دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. درباره فیلم دریاچه کویر | فیلم در IMDB lakedesert.orgfacebook.com