روستای توریستی مصر

روستای توریستی مصر این روستا که حدود ۱۵۰ سال پیش توسط شخصی به نام یوسف بنا شده‌ بود، در ۴۰ کیلومتری شرقی جندق واقع شده است. وجه تسمیۀ این نام برگرفته از این روایت است که یوسف با توجه به شباهت این روستا به مصر و نیز تشابه اسمی خود با حضرت یوسف (ع) که پادشاه مصر بود، تصمیم گرفت این روستا را مصر بنامد. از زیبایی‌های روستای مصر می‌توان به آسمان صاف و پر‌ستارۀ آن اشاره کرد. 00
دریاچه کویر | يكشنبه 25 اسفند 1398
زبان جندقزبان مردم جندق فارسی‌ست، اما
غذای محلی جندقاز محصولات غذایی و بومی جندق می‌توان به نان‌های آن اشاره کرد که به طور سنتی تهیه می‌شود و گرد است.
تاریخچه جندقجندق یکی از شهرهای کوچک ایران در حاشیۀ کویر مرکزی ایران، در گذشته به دلیل قرار گرفتن در حاشیۀ جادۀ ابریشم به عنوان بندرگاه کویر، محل استراحت کاروان‌های عبوری بوده است.
چهارشنبه‌سوری در جندقیکی از سنت‌های زیبای منطقۀ جندق، برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری‌ست.
وضعیت اقتصادی جندقیکی از فعالیت‌های اصلی مردم این منطقه قالی‌بافی‌ست.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دریاچه کویر دریاچه کویر عضویت از سه‌شنبه 6 اسفند 1398دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. درباره فیلم دریاچه کویر | فیلم در IMDB lakedesert.orgfacebook.com