مسجد جامع دامغان

مسجد جامع این مسجد زیرزمینی به دستور میرزا محمد خان سپهسالار، حاکم دامغان در دوران قاجار ساخته شده است. شبستان بخش شمالی این مسجد به دورۀ معاصر تعلق دارد و در سال‌های۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ ساخته شده است. در کتاب مطلع الشمس نوشتۀ اعتمادالسلطنه آمده که این مسجد خرابه‌ای بیش نبوده و به دستور میرزا محمد خان نوسازی شده است. کریستی ویلسن، باستان‌شناس فرانسوی درمورد این بنا ادعا کرده است که اگر کاشی‌کاری‌های بالای منارۀ این بنا همزمان با ساخت این بنا انجام شده باشد، می‌توان گفت این بنا قدیمی‌ترین تزیین کاشی‌کاری در نمای خارجی بناها را دارد. منارۀ این مسجد با ارتفاع ۳۲ متر، ۱۰۵ پله دارد.00
دریاچه کویر | سه‌شنبه 20 اسفند 1398
پیر علمدار دامغانآرامگاه پیر علمدار واقع در محلۀ خوریا، نزدیک مسجد دامغان و در خیابان شهید مطهری، از آثار تاریخی ارزشمند قرن پنجم ایران است.
مسجد تاریخانه دامغان کهنترین مسجد ایرانمسجد تاریخانۀ دامغان یکی از کهن‌ترین مساجد ایرانی ست. پژوهشگرانی بر این نظر هستند که بنای اصلی متعلق به دوران پارتیان یا ساسانیان است که با ظهور و گسترش اسلام، به مسجد تبدیل شده است.
مسجد تاریخانه دامغانتاریخانۀ دامغان معبدی‌ست که در دورۀ اسلامی به عنوان مسجد از آن استفاده می‌شد
مسجد تاریخانه دامغانمسجد تاریخانه قدیمی‌ترین مسجد در ایران است.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دریاچه کویر دریاچه کویر عضویت از سه‌شنبه 6 اسفند 1398دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. درباره فیلم دریاچه کویر | فیلم در IMDB lakedesert.orgfacebook.com