راز صورت فلکی ستاره جدی و فراوانی باران

راز صورت فلکی ستاره جدی و  فراوانی باران
اگر در یكی از شب های آبان یا اكتبر درساعت 21 در شرایطی كه آسمان صاف و بی ابر است،با دقت به جنوب نیم كره شمالی كره زمین نگاه كنیم، براحتی خانواده ستاره (جدی- دلو) را ملاحظه خواهیم كرد. دراین مجموعه ستاره ها، تصویری شبیه به یك بزكوهی را رویت خواهیم كرد 1(تصویر19). در ایران باستان هنگامی كه در ایام ذكرشده شكل بز( تصویر19 ) براحتی قابل رویت بوده، آن سال نشان از بارندگی زیاد و فراوانی نعمت داشته است.( صور الكواكب، خواجه نصرالدین طوسی) به همین دلیل بز در این دوران نشان فراوانی آب بوده است. شبیه طرح صورت فلکی مذکور را بر روی سنگ نگاره ای متعلق به ایلام میانه ((1100 تا 1500 پیش از میلاد- موزه لوور) هم می بینیم که همگون شمای صورت فلکی مورد اشاره، نماد آب و فراوانی باران است( تصویر19).محمد | چهارشنبه 24 مرداد 13971058 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 25 مرداد 1397 | 4 سال پیش
محمد درود. از زحمات مدیر محترم نمای ایران بسیار سپاسگزاریم.پنجشنبه 25 مرداد 1397 | 4 سال پیش
عبدل سپاس دکتر اطلاعات مفیدی بودسه‌شنبه 20 شهريور 1397 | 4 سال پیش