راز صورت فلکی ستاره جدی و فراوانی باران

  • راز صورت فلکی ستاره جدی و  فراوانی باران
  • راز صورت فلکی ستاره جدی و  فراوانی باران
محمد ناصری فردچهارشنبه 24 مرداد 1397 | 5 سال پیشاگر در یكی از شب های آبان(اُكتبر)، حدود ساعت 21 شب در شرایطی كه آسمان صاف و بی ابر است؛ با دقت به جنوب نیم كره شمالی كره زمین نگاه كنیم؛ براحتی خانواده ستاره های جدی- دلو را خواهیم دید. دراین مجموعه ستاره ها، تصویری شبیه به یك بزكوهی در صورت فلکی بزغاله یا جدی (Capricornus) دیده می شود1(تصویر19). در باور ایران باستان، هنگامی كه در ایام ذكرشده؛ صورت فلکی به شكل بز( تصویر19) دیده می شده. نشان از بارندگی زیاد در آن سال و فراوانی نعمت داشته است ( صور الكواكب، خواجه نصرالدین طوسی). به همین دلیل بز در این دوران نشان فراوانی آب بوده است. شبیه طرح صورت فلکی مذکور را بر روی سنگ نگاره ای متعلق به ایلام میانه (1100 تا 1500 پیش از میلاد- موزه لوور) هم می بینیم؛ که همگون شمای صورت فلکی مورد اشاره است؛ که نمادی از در خواست فراوانی آب و باران دارد( تصویر19). شگفتی گذشتگان، در نگاه و باور های سیستمی آنها است؛ که بیشتر از طبیعت کمک می گرفته اند و همسو با طبیعت بوده اند. بر عکس آن چیزی که ما امروز ادعا و پندار داریم. اسطوره ها، باورهای آیینی، آرزوها و... در گذشته های دور، اغلب ریشه در طبیعت داشته اند. دسته‌بندیسایر جاذبه‌هاکلید‌واژهصورت فلکیخانوادهجدیفراوانی باران
نمای ایران سپاسپنجشنبه 25 مرداد 1397 | 5 سال پیش
محمد درود. از زحمات مدیر محترم نمای ایران بسیار سپاسگزاریم.پنجشنبه 25 مرداد 1397 | 5 سال پیش
عبدل سپاس دکتر اطلاعات مفیدی بودسه‌شنبه 20 شهريور 1397 | 5 سال پیش