دریاچــه گهـــر دورود

دریاچــه گهـــر دورود
دورود لرستاندوشنبه 30 فروردين 1395 | 7 سال پیشدریاچه گهر یک دریاچه کوهستانی در ایران است که در میان رشته‌کوه اشترانکوه در لرستان با ارتفاع ۲۳۵۰ متر از سطح دریا واقع شده است. این دریاچه در منطقه حفاظت شده اشترانکوه دورود قرار دارد. این دریاچه که به «نگین زاگرس» معروف است به سبب نداشتن راه ماشین رو تا حد زیادی از خرابی و آلودگی به دست انسان به دور مانده‌است. سالانه در حدود ۷۰٬۰۰۰ گردشگر اقدام به بازدید از این منطقه می‌نمایند.doroud-lr.blog.irدسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هالرستانکلید‌واژهدریاچهگهردورودلرستاندورودلرستان1678 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 31 فروردين 1395 | 7 سال پیش