پریـــز کـوه ، دورود لرستان

  • پریـــز کـوه ، دورود لرستان
  • پریـــز کـوه ، دورود لرستان
دورود لرستاندوشنبه 30 فروردين 1395 | 7 سال پیش این کوه داری قله ای به نام پریز به ارتفاع 3070 می باشد.doroud-lr.blog.irدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هالرستانکلید‌واژهدورودلرستاندورودلرستانپریزپریزکوه2371 بازدید