رود سزار ؛ شاخه اصلی رود دز

  • رود سزار ؛ شاخه اصلی رود دز
  • رود سزار ؛ شاخه اصلی رود دز
دورود لرستاندوشنبه 30 فروردين 1395 | 7 سال پیشرودخانه سزار که گاهی به آن «آب دز» هم می‌گویند، از شاخه‌های رودخانه دز است که خود رودخانه دز نیز شاخه ای از رودخانه کارون به شمار می‌رود و یکی از بزرگ ترین رودخانه‌های زیر حوضه کارون بزرگ در استان لرستان است. رودخانه سزار از به هم پیوستن دو رودخانه ماربره و تیره در شهر دورود تشکیل می‌شود که از این محل تا ایستگاه تنگ پنج که با رودخانه بختیاری تلاقی می‌کند سزار نامیده می‌شود. این رودخانه با اینکه رودی کم عرض است ولی به قدری شکوه و هیبت دارد که گویی دریایی خروشان در دل کوه است. رودخانه پر پیچ و خم سزار در میان نواحی بکر و زیبای زاگرس مناظر بسیار جالبی را بوجود آورده است، که جذابیت لرستان را دوچندان می کند.doroud-lr.blog.irدسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهالرستانکلید‌واژهدورودلرستاندورودلرستان1776 بازدید