روستای پش در یک نگاه

روستای پش در یک نگاه
این روستا دربلند ترین منطقه تاریخی دیلمان یکی از خوش آب هوا ترین روستاهای این کهن می باشد مردم مهمانواز و دوست داشتنی وگرم.اهالی این روستا با زبان بومی گالشی دارای چشمه های گوناگون آب زمزم.هوای مطلوب ومه مخصوص در هنگام غروب زیباترین لحظه هارا به کام انسان دارد . درانتهای این روستا وصل با جنگل های فرژجوراون کاس مکاس .نرخانی.کرک سرا.ولوار.جنگل زیر درفک می باشدکه یادگار دوران کودکی بزرگ مردان تاریخ را ورق می زندمجید حاجی | چهارشنبه 9 مرداد 13921094 بازدید