معماری مساجد

معماری مساجد
مدرسه و مسجد عمادالدوله که قسمتی از آن مدرسه و حوزه علمی امام صادق در بازار زرگران کرمانشاه و ورودی کوی نان برنجی پزان است درب چوبی زیبای این بنا و کاشی کاری های آن دیدنی است 00
عدنان | پنجشنبه 13 مهر 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیمعماریمساجد
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com