شهرستان بجستان

شهرستان بجستان
شهرستان بجستان در فاصله 278 کیلومتری جنوب غربی مشهد با مساحتی بالغ بر 3700 کیلومتر مربع از نظر موقعیت در طول جغرافیایی 58 درجه و 10 دقیقه و عرض جغرافیایی 43 درجه و 31 دقیقه در ارتفاع 1250 متر از سطح دریا واقع گردیده است . این شهرستان از شمال به خلیل آباد و از جنوب به فردوس از شرق به گناباد و از غرب به بشرویه منتهی می شود. بلندترین نقطه آن در حوالی روستای آهنگ(ارتفاعات سیاه کوه) بالغ بر 2440 متر و پست‌ترین نقطه در اطراف مرندیز و سردق به ارتفاع 836 متر از سطح دریا می باشد . براساس آخرین تقسیمات کشوری بجستان دارای دو بخش مرکزی و یونسی و 4 دهستان می باشد . مهدی | پنجشنبه 20 مرداد 13901194 بازدید