سفید آستانه لنگرود

سفید آستانه لنگرود
این مسجد در اسنان گیلان و در جاده لنگرود به رودسر،در کنار پارک فجر واقع میباشد00
یوسف | چهارشنبه 18 فروردين 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید