بزرگراه همت

بزرگراه همت
به کجا چنین شتابان00
ع بهنام | شنبه 5 دی 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایر
واژه کلیدیبزرگراههمت
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.