امان از روزگار(چی شد که ایطو شد کاکو؟)

امان از روزگار(چی شد که ایطو شد کاکو؟)
امان از روزگار(چی شد که ایطو شد کاکو؟)ع بهنام | يكشنبه 29 آذر 1388582 بازدید
دسته بندیسایر جاذبه ها
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.