قریة کارخیمه

قریة کارخیمه
نمای بسیار زیبا از روستای دیدنی كنارخیمه واقعه در 6 كیلومتری فرودگاه خلیج فارس عسلویه است ,,,,,,,,,,,,,pesarjonobi | پنجشنبه 26 شهريور 13881032 بازدید
واژه کلیدیقریةکارخیمه
pesarjonobi هموند از شنبه 21 شهريور 1388