روســتای کنارخیــمه

روســتای کنارخیــمه
این روستا از روستاهای زیبای استان بوشهر و شهر عسلویه است, این روستا در 6 كیلومتری فرودگاه خلیج فارس قرار دارد كه با دریای زیبایش طعم خواصی به این فرودگاه و شهر عسلویه داده است,pesarjonobi | پنجشنبه 26 شهريور 13881203 بازدید
pesarjonobi هموند از شنبه 21 شهريور 1388