آبشار رود معجن

آبشار رود معجن
روستای رود معجن واقع در 48 كیلومتری غرب تربت حیدریه واقع است. در چهار كیلومتری این روستا آبشاری زیبا با ارتفاع 28 متری پدید آمده كه از سلسله جبال چهل تن در 54 كیلومتری غرب شهرستان سر چشمه گرفته و پس از ایجاد آبشار و مشروب كردن آبادی مسیر خود در نزدیكی روستای رود معجن وارد رودخانه حصارچه می شود.00
ایمان مولویان | يكشنبه 15 شهريور 1388
سید محمد | يكشنبه 15 شهريور 1388 | 00
ظاهرا زیباست بزودی به خراسان سفر میکنم امیدورم بتونم اونجا را ببینم
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآبشاررودمعجن
ایمان مولویان مولويانعضویت از يكشنبه 15 شهريور 1388