فردوسی

فردوسی
آرامگاه حكیم ابوالقاسم فردوسی توسی در میان باغی مصفا به فاصله 20 كیلومتری شمال شهر مشهد واقع شده است. علاوه بر وجود خبری به چندان موثق از ایجاد نخستین بنا بر مدفن حكیم توسط ارسلان جاذب سپهدار توس ظاهرا نظامی عروضی در سنه 510 ه.ق گور وی را در توس زیارت كرده است اما جستجوی قطعی برای یافتن محل دقیق آرامگاه به امر آصف الدوله در دوره قاجار آغاز گردید و پس از آن بنایی آجری بر فراز مقبره وی در مجاورت دروازه رزان ساخته شد كه بعدها بروی به ویرانی نهاد. در سال 1313 شمسی همزمان با برگزاری جشن هزار فردوسی اولین بنا با طرح جدید افتستاح گردید كه به علت عذم رعایت اصول فنی نشست كرد و بعد از آن ساختمان فعلی كه الهام گرفته اس شیوه معماری هخامنشی به ویژه آرامگاه كوروش بود در سال 1342 آغاز و در سال 1346 ه.ق خاتمه یافت.نمای بیرونی بنا شامل عناصر تزئینی هخامنشی به خصوص ستونها و سرستونها است و اشعاری كه بر اضلاع چهارگانه بنا نگاشته شده از حكیم فردوسی و معرف اندیشه و شخصیت وی می‌باشد. بخش فوقانی بنا بصورت مجوف و توخالی ساخته شده و فضای داخلی آن نیز علاوه بر الهام گرفتن از معماری دوه اشكانی شامل 20 ستون مرمری در پائین و 8 ستون در بخش فوقانی است. در بخشهایی از آرامگاه نیز دیوارنگاره‌هایی از فریدون صدیقی نصب گردیده كه نمایش صحنه هایی از روایات شاهنامه است. ایمان مولویان | يكشنبه 15 شهريور 1388799 بازدید
واژه کلیدیفردوسی
ایمان مولویان مولويانهموند از يكشنبه 15 شهريور 1388