بیابانک

روستای بیابانک در نزدیکی شهر سمنان واقع شده و از قدمت دیرینه ای برخوردار میباشد00
علیرضا ایزدی | شنبه 3 اسفند 1387
الهام | شنبه 3 اسفند 1387 | 00
مطالب بیشتری قرار دهید .
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیبیابانک
علیرضا ایزدی عضویت از شنبه 3 اسفند 1387