توربین های بادی

توربین های بادی
منجیل شهر توربین های بادی00
مجید | شنبه 1 تير 1387
مهدی فرهادی | شنبه 1 تير 138700
آقا زیباست!
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایر
واژه کلیدیتوربینهایبادی
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386