سمندر

سمندر
این جانور دوزیست یكی از جانورانی است كه در اطراف آبشار شوی زندگی می كند00
مجید | يكشنبه 25 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایر
واژه کلیدیسمندر
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386