غار کفترخونمجید حیدریمجید حیدریغار کفترخونغار كفترخون در منطقه تنگ چنار مهریز واقع شده نام ان به خاطر كبوترهایی است كه در ان زندگی می كنند( كفترخون به معنی كبوترخانه است)
9 نتیجه