آبشار آب ملخهادی کراییهادی کراییآبشار آب ملخدر استان کهگیلویه و بویراحمد واقع است و از زاگرس سرچشمه می‌گیرد.
دره آب ملخسعید موحدی سعید موحدی دره آب ملخدره آب ملخ در نزدیكی روستای آب ملخ مسیر آبشار تخت سلیمان از این دره میگذرد روستای آب ملخ در 50 كیلومتری مركز شهرستان سمیرم و در دامنه ارتفاعات سر ب...
3 Rows,