قوانین و مقررات شکار و صیدمحمد  ارجمندیمحمد ارجمندیقوانین و مقررات شکار و صید امروزه شكار و صید با توجه به نیاز جوامع و روابط مبادلاتی و تجارتی حاكم بر آن از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است. اما شكار و صید بی‌رویه، موج...
1 نتیجه