مقبره مدرس(ره)محمد حسین ضیاءمحمد حسین ضیاءمقبره مدرس(ره)آرامگاه شهید مدرّس: »» در ضلع حنوبی شهر كاشمر، مردی آرام سر بر بالین خاك نهاده است كه سال‌ها نستوه و استوار، خواب‌های شیرین رضاخان را آشفته ‌ساخته...
1 نتیجه