تهران ـ پارک طالقانیمسعود مومن زاده نائینیتهران ـ پارک طالقانیپارک طالقانی در حاشیه بزرگراه حقانی و در کنار ایستگاه مترو میرداماد در این فصل چشمان هر بیننده ای را به تماشا وامیدارد.
1 نتیجه