قدیمی ترین پل در جهان قابل استفاده برای عبور ماشینامین پورآزرم قدیمی ترین پل در جهان قابل استفاده برای عبور ماشینقدیمی ترین پل جهان در دزفول با گذشت بیش از 10 قرن از ساخت آن همچنان سالم و با دوام محل تردد عابرین و خودروهای سواری است. این پل در سال 260 میلادی به ...
ماشین عاشقاحسان شاهوردی ماشین عاشقماشین ها هم عاشق می شوند .... در جاده چالوس عكس گرفتم
2 Rows,