مرضیه تکفلیعضویت از پنجشنبه 20 فروردين 1394
20
گنبد سلطانیهگنبد سلطانیه مقبرهٔ اُلجایتو است که در ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۲ در شهر سلطانیه (پایتخت ایلخانیان) ساخته شد6 سال پیش
10
گردنه حیران6 سال پیش
2 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 3641گردنهحیرانمسابقهگنبدسلطانیه