مرضیه تکفلیعضویت از پنجشنبه 20 فروردين 1394
20
گنبد سلطانیهگنبد سلطانیه مقبرهٔ اُلجایتو است که در ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۲ در شهر سلطانیه (پایتخت ایلخانیان) ساخته شد7 سال پیش
10
گردنه حیران7 سال پیش
2 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 3951گردنهحیرانمسابقهگنبدسلطانیه