محمد حمزه لوعضویت از دوشنبه 14 دی 1394
10
روستای تاریخی لکان ( شهرستان خمین)روستای تاریخی لکان در کنار کوه های الوند لکان ٬نسار و پرگز قرار گرفته و به همین دلیل از آب و هوای بسیار لطیفی در تابستان بهره مند است. لکان دو اثر تاریخی ثبت شده در میراث فرهنگی دارد.5 سال پیش
10
منطقه حفاظت شده الوند لکان (خمین)منطقه حفاظت شده الوند لکان در شهرستان خمین استان مرکزی یکی از مهم ترین زیستگاه های پرندگان استان مرکزی است.5 سال پیش
2 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 6001الوندلکانالوندلکان
دوست های منعبدل شعبانی